تاثير استانداردهای وب در فرآيند طراحی و پياده سازی برنامه های توزيع شده

از دانشنامه تخصصی کامپیوتر ایران
پرش به: ناوبری، جستجو

استانداردهای وب[ویرایش]

معماری های RPC و مبتنی بر پيام ، توسط سازمان های متعددی پياده سازی شده و دارای مسائل خاص خود می باشند . در اين بخش به برخی از اين موارد اشاره خواهد گرديد.

وجود مشکل در ارتباط با پروتکل‌های باينری[ویرایش]

مدل های اشياء توزيع شده نظير DCOM)Distributed Component Object Model) ، ( RMI)Java Remote Method Invocation) و CORBA(Common Object Request Broker Architecture ) ، دارای محدوديت عمده استفاده از پروتکل های باينری می باشند . استفاده از پروتکل های باينری ، باعث بروز مسائل متعددی می گردد :

  • Firewalls : اولين مسئله در رابطه با پروتکل های باينری، Point to Point بودن آنان می باشد . هر ارتباط با يک نقطه پايانی که درون فايروال وجود دارد، مستلزم باز نمودن برخی از پورت ها برای مبادله اطلاعات توسط مديريت فايروال سيستم است . برای اکثر سازمان ها اين ريسک امنيتی ،قابل قبول نخواهد بود .
  • Interoperability : يکی ديگر از مسائل، تعامل بين مدل های اشياء متمايز است . هر مدل اشياء از پروتکل های انحصاری خود استفاده می نمايد. می توان نرم افزاری را بمنظور ترجمه بسته های اطلاعاتی بين مدل های متفاوت اشياء ، ايجاد نمود. ( ممکن است نتايج نسبتا" خوبی را هم بدنبال داشته باشد ) . دستاورد رويکرد فوق ، الزام اغلب سازمان ها بمنظور استفاده از يک مدل اشياء برای پياده سازی تمام سيستم های خود در سازمان مربوطه، خواهد بود. در صورتيکه يکی از Partner های سازمان از يک مدل اشياء رقابتی ديگر استفاده نمايد ، می تواند باعث بروز مسائل متعددی گردد .
  • فرمت های داده : يکی ديگر از مسائل مربوط به پروتکل های باينری، رمزگشائی داده ارسال شده با استفاده از اينچنين پروتکل هائی است . هر پروتکل با استفاده از روش خاص خود اقدام به رمزنمودن اطلاعات می نمايد. مشکل در ترجمه داده از يک فرمت به فرمت ديگر ما را بسمت سياست جداسازی سازمانی مبتنی بر فرمت داده ها که آنها را قادر به برخورد مناسب با داده ها می نمايد ، سوق خواهد داد .

با توجه به مسائل فوق در ارتباط با استفاده از پروتکل های باينری ، ضرورت وجود يک پروتکل يکدست و قابل استفاده در همه جا که بسادگی تفسير و قادر به حمل داده های رمز شده باشد ، بخوبی احساس می گرديد. بدين ترتيب تمام نگاه ها متوجه وب شد تا بتوان بکمک آن راه حل جامعی را ارائه تا هر شخص بسادگی قادر به استفاده از آن گردد .

اينترنت و وب[ویرایش]

TCP و IP در ابتدا برای اتصال شبکه های متفاوتی که توسط طراحان مختلفی ، طراحی می گرديدند ، مورد استفاده قرار می گرفت و همين رويکرد باعث ايجاد شبکه ای از ساير شبکه ها و با نام اينترنت گرديد. در ادامه در اواخر سال 1990 " تيم برنرز- لی " در CERN ، وب را ابداع نمود. وب، يک شبکه بهم متصل سراسری از سندهای ابرمتن است . در اين راستا دو انقلاب تکنولوژی تحقق پيدا کرد : ظهور HTML و HTTP)Hypertext Transfer Protocol) . HTML ، زبانی است که نحوه افزودن علائم نشانه گذاری ( بشکل مجموعه ای از تگ ها ) به سندهای مبتنی بر متن را بمنظور ارائه اطلاعات در يک مرورگر وب و نحوه نمايش متن موجود در سند ، مشخص می نمايد. سندهای حاوی تگ های HTML ، سندهای ابرمتنی ناميده می شوند.

مزايای HTTP[ویرایش]

HTTP ، پروتکلی است که برای درخواست و دريافت سندهای ابرمتن در وب استفاده می گردد . يکی از نکات بسيار مهم در رابطه با پروتکل HTTP ، عدم محدوديت جهت کار با نوع خاصی از سندها است .( صرفا" شامل سندهای HTML نمی گردد ) . برای تائيد گفته فوق، می توان به سرويس های وب اشاره کرد. سرويس های وب و سرويس گيرندگان مربوطه قادر به مبادله سندهای XML با استفاده از پروتکل HTTP می باشند . همزمان با گسترش و عموميت يافتن وب، HTTP بعنوان يک پروتکل جامع و فراگير مطرح گرديد .استفاده از HTTP باعث غلبه بر يکی از موانع جدی برای ارتباط بين مدل های اشياء توزيع شده گرديد .

XML فرمتی مناسب برای داده‌ها[ویرایش]

پياده کنندگان بسرعت متوجه اين حقيقت گرديدند که HTML ، صرفا" اين امکان را برای يک مولف سند، فراهم می آورد که ساختار نمايشی خود را تعريف نموده و در رابطه با تعريف ساختار داده ها و يا ارتباط بين داده ها در يک سند ، سکوت و عملا" قادر به پاسخگوئی به اين نوع از خواسته ها نيست .محدوديت فوق تا سال 1996 تحمل ولی در همين سال بود که زبان جديدی بمنظور تشريح ساختار داده های موجود در يک سند ، ايجاد گرديد. اين زبان جديد XML ناميده گرديد .اسناد XML ، می بايست اهداف زير را تامين نمايند:

  • استفاده آسان بر روی اينترنت
  • وضوح و شفافيت لازم
  • سهولت در ايجاد
  • تفسير و پردازش آسان
  • توسعه پذير، مستقل ازمحيط مربوطه

رشد و گسترش XML ، دليلی قاطع بر مناسب بودن آن بعنوان يک فرمت عمومی داده است .

فايروال دوستانه[ویرایش]

نکته نهائی در رابطه با وب، جايگاه و نفش سرويس دهنده وب است . سرويس دهندگان وب ، عموما" از طريق پروتکل HTTP برای برقراری ارتباط با سرويس گيرندگان استفاده می نمايند. يکی از مهمترين ويژگی يک سرويس دهنده وب، نقش آن بعنوان يک " دروازه" (Gateway) برای يک سازمان است. سرويس دهندگان وب ، صرفا" به ارائه محتويات HTML عمل نمی نمايند. با توجه به امکانات توسعه پذيری HTTP ، سرويس دهندگان وب، قادر به ارسال درخواست ها ی دريافت شده ، برای يک Request handler مناسب، نيز می باشند. سرويس دهنده وب، با نحوه برخورد handler با يک درخواست HTTP ، کاری نداشته و مسئوليت پردازش درخواست ارسالی و توليد يک پاسخ HTTP بر عهده Handler ، خواهد بود. سرويس دهنده وب در ادامه پاسخ مربوطه را برای سرويس گيرنده ارسال ، خواهد کرد. سرويس دهندگان وب قادر به Forward نمودن درخواست ها برای هر نوع سرويسی می باشند که يک درخواست HTTP را تشريح و قادر به ارائه پاسخ مبتنی بر HTTP باشند. تمامی عمليات فوق، بدون نياز به هرگونه پيکربندی مجدد و يا عدول از سياست های مربوط به فايروال، انجام می شود.

مسائل در ارتباط با وب[ویرایش]

در مقابل مزايای گفته شده ، در اين رابطه مسائلی و مشکلاتی همچون امنيت و کارآئی وجود دارد .

  • امنيت : با توجه به عمومی بودن زير ساخت اينترنت ، ارتباطات انجام شده دارای پتانسيل لازم بمنظور آسيب پذيری در مواردی نظير : ره گيری ، اصلاح ، Spoofing ( روشی که با استفاده از آن امکان دستيابی غير مجاز به يک کامپيوتر فراهم می گردد ) و ساير مسائل مربوط به دستيابی ، خواهند بود.
  • کارآئی : عموم کاربران اينترنت همچنان از خطوط Dial-up برای دستيابی به اينترنت استفاده می نمايند. همين مسئله باعث بروز مسائل متعددی در رابطه با کارآئی برنامه ها و خدمات مربوطه خواهد شد. بدين ترتيب در ارتباط با بکارگيری برنامه هائی با شرايطی خاص و پيچيده بر روی بستر وب ، دچار محدوديت هائی خواهيم بود .مثلا" برخی از برنامه ها ی محاوره ای نيازمند يک ارتباط متعامل مناسب با سرويس دهنده می باشند. محدوديت های مربوط به پهنای باند ارتباطات از نوع Dial-up ، باعث محدوديت در ارائه نوع برنامه های محاوره ای بر روی بستر وب می گردد.

مسائل مربوط به کارآئی و امنيت بهمراه مسائل موجود واقعی نظير قطع جريان برق سرويس دهنده و از کار افتادن برخی سرويس ها ( حتی بزرگترين وب سايت ها نمی توانند تضمين نمايند که همواره به ارائه خدمات مشغول هستند) باعث شده است که طراحی برنامه ها با رويکرد اجراء در يک شبکه اختصاصی بيشتر مورد توجه قرار گيرد و عملاً برنامه در يک ميدان محدودتر ولی ايمن و کارآ ، توزيع و استفاده گردد.


منبع[ویرایش]

http://www.srco.ir/Articles/DocView.asp?ID=108

فرسته‌های همگون[ویرایش]