دانشنامه تخصصی آکادمیک کامپیوتر ایران:حق تکثیر

از دانشنامه تخصصی کامپیوتر ایران
پرش به: ناوبری، جستجو

از منابع دیگر کپی نکنید. کپی خط به خط از سایت‌ها و کتاب‌ها به دانشنامه آیاپیر مشکل دارد. نتایج تحقیقات خودتان را هم نمی‌توانید به مقالات دانشنامه آیاپیر اضافه کنید. مطالب نوشته‌شده بایستی دارای منابع متعدد و قابل‌ اعتماد باشند. همچنین مطالب دارای منبع را حذف نکنید. کلمات بیگانه (حتی عربی و انگلیسی) کمتر در اینجا راه دارند. بنابراین سعی کنید خودتان را با فارسی‌نویسی وفق دهید. اکنون شما یک کاربر دانشنامه آیاپیر هستید. خودآموز دانشنامه مطالب بسیار مفیدی برای کاربران جدید دارد.