راهنما:درج کد در مطلب: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه تخصصی کامپیوتر ایران
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 +
'''درج کد'''
 
<nowiki>
 
<nowiki>
  
سطر ۱۰: سطر ۱۱:
 
?>
 
?>
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 +
</nowiki>
 +
خروجی:
  
 +
 +
<syntaxhighlight lang="php">
 +
<?php
 +
    $v = "string";    // sample initialization
 +
?>
 +
html text
 +
<?
 +
    echo $v;        // end of php code
 +
?>
 +
</syntaxhighlight>
  
  

نسخهٔ ‏۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲

درج کد <syntaxhighlight lang="php"> <?php $v = "string"; // sample initialization ?> html text <? echo $v; // end of php code ?> </syntaxhighlight> خروجی:


<syntaxhighlight lang="php"> <?php

   $v = "string";    // sample initialization

?> html text <?

   echo $v;         // end of php code

?> </syntaxhighlight>


<source lang="php" >

در اینجا کدها را بنویسید

</source> 

<source lang="php"> /* (...) */ <html> <head> <title>عنوان صفحه</title> </head> <body> متن معمولی متن درشت خط </body> </html> /* (...) */ </source>


<source lang="php">

<html> <body> this is a test. </body> </html>

</source>

</nowiki>