روش حذف index.php از آدرس سایت در جوملا

از دانشنامه تخصصی کامپیوتر ایران
نسخهٔ تاریخ ‏۶ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۱۳ توسط Aiapir (بحث | مشارکت‌ها) (روش حذف index.php از URL در سایت‌های جوملایی به منظور ایندکس بهتر در موتورهای جستجوگر وب)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

روش حذف index.php از URL در سایت‌های جوملایی

تغییر در تنظیمات کلی جوملا[ویرایش]

حذف index.php از نشانی سایتهایی جوملایی به منظور بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر وب انجام می‌گیرد.

بدین منظور ابتدا از مرکز مدیریت وارد قسمت تنظیمات کلی سایت شوید.

Com config.jpg

در قسمت (استفاده از mod_rewrite) را بر روی بلی گذاشته و ذخیره کنید.

تغییر نام فایل htaccess.txt[ویرایش]

حال به کنترل پنل هاست خود رفته و در قسمت مدیریت فایل نام فایل htaccess.txt را به htaccess. دگرگون نمایید.

Htaccess.jpg


(دقت شود که ابتدای در نام فایل نقطه (.) قرار میگیرد و در واقع فایل بدون نام بوده و فقط پسوند htaccess را دارد)

محتویات فایل htaccess.[ویرایش]

در صورتی که فایل htaccess.txt وجود ندارد خوتان یک فایل با نام htaccess. ساخته و کد زیر را درون آن وارد کنید.

<source lang="apache">

 1. @package Joomla
 2. @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
 3. @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 1. READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
 2. The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
 3. with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
 4. be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
 5. your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
 6. beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
 7. it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
  1. Can be commented out if causes errors, see notes above.

Options +FollowSymLinks

  1. Mod_rewrite in use.

RewriteEngine On

  1. Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
 1. If you experience problems on your site block out the operations listed below
 2. This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
 3. Block out any script trying to base64_encode data within the URL.

RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]

 1. Block out any script that includes a <script> tag in URL.

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]

 1. Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.

RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]

 1. Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.

RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})

 1. Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage

RewriteRule .* index.php [F]

  1. End - Rewrite rules to block out some common exploits.
  1. Begin - Custom redirects
 1. If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
 2. www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
 3. redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
  1. End - Custom redirects
 1. Uncomment following line if your webserver's URL
 2. is not directly related to physical file paths.
 3. Update Your Joomla! Directory (just / for root).
 1. RewriteBase /
  1. Begin - Joomla! core SEF Section.

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

 1. If the requested path and file is not /index.php and the request
 2. has not already been internally rewritten to the index.php script

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php

 1. and the request is for something within the component folder,
 2. or for the site root, or for an extensionless URL, or the
 3. requested URL ends with one of the listed extensions

RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]

 1. and the requested path and file doesn't directly match a physical file

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

 1. and the requested path and file doesn't directly match a physical folder

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

 1. internally rewrite the request to the index.php script

RewriteRule .* index.php [L]

  1. End - Joomla! core SEF Section.

</source>